© Milieurecht Advocaten
Ontwerp iT-Traveler

Lidmaatschap

Lidmaatschap


  DhrMevr


  Voldoet u aan de criteria voor het lidmaatschap zoals deze zijn geformuleerd in artikel 5 van de statuten artikel 1 van het huishoudelijk reglement, meer in het bijzonder:

  janee
  janee
  janee
  Heeft u ervaring op het terrein van het milieurecht, relevant voor de betrokken specialisatie, opgedaan buiten de advocatuur, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, bij een milieu(technisch)adviesbureau, bij de overheid of in de wetenschap? janee


  De onder 1 bedoelde specialistisch deskundigheid op het gebied van het milieurecht is uitgewerkt in artikel 1.2 van het huishoudelijk reglement.

  janee
  janee  Ingevolge artikel 6 lid b van de statuten van de Vereniging van Milieurecht Advocaten, dient uw verzoek om toelating als lid te worden ondersteund door drie leden van de vereniging, van wie niet meer dan één kantoorgenoot mag zijn. Het is de bedoeling dat de referent u uit de praktijk kent en dat hij aannemelijk acht dat u voor het lidmaatschap in aanmerking komt.

  Via onderstaande link kunt u de desbetreffende brieven van drie leden naar ons uploaden. U kunt de brieven ook via de reguliere post of e-mail rechtstreeks aan de secretaris laten toesturen.


  Vereniging van Milieurecht Advocaten
  mr. K. Winterink
  Postbus 11756
  2502 AT Den Haag


  Ingevolge artikel 3.5 van het huishoudelijk reglement dient een lid studiepunten te behalen door het bijwonen van door de vereniging georganiseerde studiebijeenkomsten teneinde zijn VMA-lidmaatschap te kunnen continueren. Door het bestuur is dit aantal vastgesteld op 12 PO-punten in drie jaar.